Reservation

Personal details

*
*
*
*
*
*
*

* Requested

Booking of rooms

1. Spring Pheasant's Eye

Price: 2690 Kč/night

2. Ringbell of Thanos

Price: 1850 Kč/night

3. Cosa Nostra

Price: 1850 Kč/night

4. Burg of burglund

Price: 1950 Kč/night

5. La oliver

Price: 1950 Kč/night

6. Whitestripes

Price: 1950 Kč/night

7. Peach

Price: 1950 Kč/night

8. Common Caffinch

Price: 1750 Kč/night

9. Irish

Price: 1750 Kč/night

10. Falcon

Price: 1750 Kč/night

11. Cuckoo

Price: 1750 Kč/night

12. Eurasian blue

Price: 1750 Kč/night

13. Carduelis

Price: 1490 Kč/night

14. Bubo

Price: 1750 Kč/night

15. Eurasian jay

Price: 1950 Kč/night

16. Kingfisher

Price: 1950 Kč/night

17. Phoenix

Price: 1950 Kč/night

Odesláním rezervace potvrzujete, že souhlasíte s Rezervačními a storno podmínkami a GDPR.

Souhlas se zpracováním osobních údajů Podle zákona č.101/2000 Sb. v aktuálním znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Osobní údaje, které budou zpracovány mohou zahrnovat, jméno, příjmení, titul, datum narození, adresu, telefonní a e-mailové spojení. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a mohou být zpřístupněny specifickým zaměstnancům zpracovatele těchto údajů. Uživatel potvrzením souhlasu také prohlašuje, že souhlas byl udělen dobrovolně. Uživatel může kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.

 

Hotel Templ
Husova 305/50, Mikulov, Czech Republic

Reception:
(Opening hours: 9:00-16:00)
+420 724 161 336, info@templ.cz
Director of the hotel:
+420 725 117 521


Zobrazit na mapách Google

Autor: H-optimal | CMS | 2019 © All rights reserved

www.templ.cz